Toewijzingsbeleid

Voor wie werken wij?

Zoek jij een atelier? Bij ons kom je daarvoor in aanmerking als je behoort tot een van de volgende categorieën:

A. autonoom beeldend kunstenaars
B. ontwerpers, fotografen, theatermakers, musici, dansers, etc.
C. culturele instellingen, herintredende kunstenaars, autodidacten, etc.

Je valt in categorie A. of B. als je met succes een erkende HBO kunstopleiding hebt afgerond én je beroep professioneel uitvoert; dat laatste blijkt onder andere uit een inschrijving Kamer van Koophandel en een BTW-nummer.

Studeer je nog aan de kunstacademie? Dan behoor je ook tot categorie A. of B.

Bij het toewijzen van ateliers kijken wij eerst naar categorie A, omdat dit onze kerndoelgroep is.

Inschrijven voor een atelier

Schrijf je in voor een atelier als je behoort tot een van onze categorieën.

Inschrijfformulier
Inschrijven doe je via ons inschrijfformulier. Als je dat hebt gedaan ontvang je direct een bevestiging. Daarin vragen we naar je recente CV, diploma en identiteitsbewijs. Zo bepalen we tot welke categorie behoort. In geval van twijfel vragen we extern advies.

12,50 euro per jaar
Tegelijk met de uitslag van de categorie-indeling ontvang je een factuur van 12,50 euro voor je inschrijving.  Na betaling van de factuur loopt je inschrijving  tot het einde van dat kalenderjaar.
Wil je je inschrijving verlengen? Betaal dan de factuur die wij aan het begin van ieder kalenderjaar versturen. Wil je je inschrijving stopzetten, stuur dan een mail naar info@atelierbeheerstichting.nl.

Duur inschrijving
Voor het verwerven van een atelier is onder meer van belang hoe lang je bent ingeschreven.
Als je een atelier verwerft in een pand dat wij tijdelijk beheren,  loopt je inschrijvingstijd gewoon door. Dat is voor jou van belang bij het verwerven van een ander atelier.
Wanneer je een atelier verwerft in een pand dat wij permanent beheren, eindigt je inschrijvingstijd op datzelfde moment. Je blijft wel ingeschreven, maar je inschrijvingstijd start niet eerder dan de datum waarop je het atelier hebt verworven.

Hoe wijzen wij een atelier toe?
Als er een atelier vrijkomt voor de wachtlijst informeren wij alle ingeschrevenen op de wachtlijst per e-mail, via onze website en Facebook, zodat iedereen kan hierop reageren. Bij het toewijzen van een atelier hebben we twee verschillende procedures. Een voor panden die wij tijdelijk in beheer hebben (tijdelijke panden) en een voor panden die wij voor meer dan vijf jaar in beheer hebben (permanente panden).
Het is niet mogelijk om meer dan één atelier te huren via de ABS.

De ABS biedt haar permanente ateliers in principe voor 5 jaar aan. Dan (en ook in de loop van die periode) wordt gekeken of het atelier goed gebruikt wordt en of de betreffende huurder nog professioneel bezig is als kunstenaar. De ABS kan het huurcontract opzeggen als aan beide eisen niet meer wordt voldaan. Als het atelier wel goed gebruikt wordt, kan het huurcontract verlengd worden met 5 jaar. Bij twijfel met 1 jaar.

Tijdelijke panden: ABS wijst toe
In panden die wij tijdelijk in beheer hebben wijzen wij zelf ateliers toe op basis van onze categorieën, inschrijftijd en geschiktheid.

Permanente panden: aannamecommissie
In deze panden is het van belang dat kunstenaars er als groep opereren en elkaar inspireren. Daarom functioneert er in elk permanent pand een aannamecommissie van drie kunstenaars die er werken. 
Wanneer je een permanent atelier krijgt toegewezen, verlies je de opgebouwde inschrijfduur op de wachtlijst van de ABS.

Nieuwe kandidaten
Als er een atelier vrijkomt stellen wij aan de commissie maximaal drie ingeschreven kandidaten voor op basis van categorie, inschrijftijd en geschiktheid. Deze kandidaten hebben een gesprek met deze commissie die vervolgens een nieuwe huurder kiest.

Intern doorschuiven
Als er in permanent pand een atelier vrijkomt kan een zittende huurder doorschuiven, en wel maximaal twee keer. Als doorschuiven aan de orde is informeren wij de zittende huurders daarover. Wanneer er meerdere kandidaten zijn, tellen uiteindelijk professionaliteit, geschiktheid van het atelier, en de mate waarin iemand in het pand aanwezig is. Bij beslissingen over doorschuiven kan de aannamecommissie een rol spelen.

Richtlijnen aannamecommissie
De ABS heeft voor de aannamecommissie enkele richtlijnen opgesteld:
1. Er mag geen relatie zijn tussen de kandidaten en de leden van de aannamecommissie
2. De inschrijfduur is voor de toewijzing niet doorslaggevend, maar bij gelijke geschiktheid is het atelier voor de langst ingeschrevene.
3. Een vertegenwoordiger van de ABS is bij de aannamegesprekken aanwezig. Deze vertegenwoordiger brengt geen stem uit maar ziet toe op een ordentelijk verloop van de procedure.