Freelancers

Timon ter Avest (technische dienst)
    

Reparatieverzoek

Reparatieverzoeken  dienen schriftelijk  of per e-mail te gebeuren.

 

Veelgestelde vragen

 • Ik wil mijn huurovereenkomst opzeggen. Hoe doe ik dit ?
  Opzeggen dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren.
 • Ik wil een wijziging doorgeven. Hoe doe ik dit?
  Wijzigingen dienen schriftelijk of per e-mail  te worden doorgegeven.

 

Huisregels

 1. Beperk de toegang tot het pand voor buitenstaanders, door de voordeur goed te sluiten. Draai de voordeur ’s avonds bij het verlaten van het pand altijd op het nachtslot.
 2. Gangen, trappen, hallen en toiletten dienen vrij te blijven van opslag, fietsen, vuilniszakken, grof huisvuil en chemisch afval. Dit, in verband met de brandveiligheid en representativiteit van het gebouw. Ook het schoonhouden van het rond het pand liggende terrein valt onder verantwoordelijkheid van de huurders.
 3. Het gehuurde zal door of vanwege huurder uitsluitend worden bestemd om te worden gebruikt als atelierruimte. Het is de huurder uitdrukkelijk verboden het atelier als woon-, slaap- of als opslagruimte te gebruiken.
 4. De ABS is gerechtigd je atelier te betreden t.b.v. herstelwerkzaamheden. De ABS zal haar best doen de huurder van te voren op de hoogte te stellen van werkzaamheden. Mocht het een dringende reparatie of inspectie betreffen dan is de ABS gerechtigd om het atelier, zonder inlichting vooraf, te betreden.
 5. Het is in het eigen belang van de huurder om een W.A.- en Inboedelverzekering af te sluiten. Voor inboedelschade als gevolg van wateroverlast, diefstal etc. is de ABS niet aansprakelijk.
 6. Voor storingen of problemen met de verwarming mail je naar : info@atelierbeheerstichting.nl
  Let op! Als je op eigen gelegenheid een monteur belt, ben je ook zelf verantwoordelijk voor de rekening! Laat alle reparaties, waar externe bedrijven voor nodig zijn, door de ABS regelen. Wij hebben hier onze vaste partners voor.
 7. Je dient zelf te zorgen voor afvoer van je afval.
 8. Bij het verlaten van de gehuurde ruimte is het niet nodig om de radiatoren van de verwarming aan te laten staan, zeker niet tijdens langere perioden wanneer er niemand aanwezig is. Dit geldt ook voor alle gemeenschappelijk gedeelde ruimten. Draai de verwarming dus uit bij afwezigheid en bespaar zodoende op de energiekosten.Tijdens de wintermaanden is het wel van belang ter voorkoming van bevriezing de verwarming op lage stand aan te laten staan. Het winterseizoen loopt van november tot maart. Bij strenge vorst gedurende de wintermaanden wordt geadviseerd om de kraan zachtjes te laten doorlopen dan wel de hoofdkraan af te sluiten.
 9. Belangrijk is dat iedereen in het pand ervoor zorgdraagt hinder en overlast aan omwonenden en medehuurders te voorkomen. Los problemen in onderling overleg op

 

Incassobeleid

 • De huur incl. service-/ en energiekosten wordt maandelijks gefactureerd en geïncasseerd.
 • Wanneer niet geïncasseerd kan worden, wordt na 7 dagen een herinnering gestuurd.
 • Indien er 7 dagen na de herinnering nog niet betaald is, wordt de huurder gebeld.
 • Eén maand na de facturering volgt de aanmaning met een betaaltermijn van 2 weken
 • De ingebrekestelling volgt na 2 maanden.
 • Na 3 maanden moet er gedagvaard worden.