atelier en inkomen

Per 1 januari 2023 zijn er nieuwe regels met betrekking tot de toewijzing van een atelier via de ABS. De afdeling cultuur van de gemeente ’s-Hertogenbosch heeft ons gevraagd dit in te voeren.

De reden hiervoor is dat de gesubsidieerde ateliers bedoeld zijn voor kunstenaars met een inkomen onder modaal. Met een dergelijk inkomen is het immers lastig om een atelier met commerciële huur te betalen. Voor kunstenaars met een inkomen boven modaal zijn alleen de ateliers in het duurdere segment beschikbaar.

Vanaf 1 januari 2023 zal aan nieuwe huurders die een atelier hebben geaccepteerd gevraagd worden een IB verklaring aan te leveren.

Om in aanmerking te komen voor een atelier via de ABS stellen wij de volgende inkomens eisen:

Voor een eenpersoons huishouden geldt een maximaal jaarinkomensgrens van €30.000,-.

Voor een huishouden met meer personen is dat maximaal €40.000,-.

Als je inkomen onder deze grens ligt kun je een atelier via de ABS huren. Als je inkomen boven deze grens ligt kan je alleen een atelier huren met een kale huur per maand van €250,- of hoger.