Een atelier huren bij ABS

Bekijk beschikbaar atelier aanbod

Doelgroep van onze wachtlijst?
Ben je beroepsmatig kunstenaar of student aan de kunstacademie dan mag je je inschrijven.

Waarom inschrijven op onze wachtlijst?
• Het is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor een atelier
• Bij toewijzing van een atelier telt  de inschrijfduur mee
• Je wordt per mail op de hoogte gehouden als er een atelier vrijkomt

Procedure van de inschrijving
Vul hiernaast het inschrijfformulier in. Je ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging. In deze bevestiging wordt gevraagd naar je recente CV, diploma en documentatie van je werk. Op basis van deze gegevens zal de ABS  de categorie bepalen waarop jouw inschrijving van toepassing is. In geval van twijfel zal extern advies ingewonnen worden. Hierna ontvang je een factuur met tevens de uitslag van de categorie. Voor  je inschrijving betaal je 12,50 euro. Na betaling van de factuur (zelf overmaken svp) zal de inschrijving voltooid zijn. Je inschrijving loopt tot het einde van dat kalenderjaar.
Voor een verlenging betaal je 12,50 euro per kalenderjaar. Aan het begin van elk jaar stuurt de ABS hiervoor een factuur. Besluit je tot een verlenging maak dit bedrag dan over naar de ABS. Wil je je inschrijving stop zetten, stuur dan een mail naar info@atelierbeheerstichting.nl

Categorie
Per 1 januari 2015 worden drie categorieën voor de wachtlijst van de ABS gehanteerd.  De ABS hanteert deze categorieën om helderheid te verschaffen en de professionaliteit te waarborgen.

Categorieën
A: autonoom beeldend kunstenaars
B: ontwerpers, fotografen, theatermakers, musici
C: culturele instellingen, herintredende kunstenaars, amateurs ect. 

Voor zowel categorie A als B geldt dat er een succesvol, erkende, HBO kunstopleiding afgerond moet zijn en dat er sprake is van een professionele beroepsuitvoering door onder andere een KVK inschrijving en BTW nummer. Uitzondering hierop zijn studenten aan de kunstacademie. Zij worden ook gezien als categorie A of B.

Procedure van toewijzen
Op het moment dat er een atelier vrijkomt zal dit kenbaar gemaakt worden via de mail aan alle ingeschrevenen op de wachtlijst, via de website  en Facebook. Iedereen kan hierop reageren.  Bij het toewijzen van het atelier zijn er twee opties mogelijk. Er zijn panden waar een aanname commissie aanwezig is en panden zonder een commissie.
Als het atelier zich bevindt in een pand met een aanname commissie dan zal de ABS op basis van de categorieën, inschrijftijd en geschiktheid maximaal 3 kandidaten voorstellen aan de commissie. De kandidaten zullen dan een gesprek hebben met deze commissie en hieruit zal een huurder gekozen worden.
Mocht er in het pand geen commissie aanwezig zijn dan zal de ABS op basis van de categorieën, inschrijftijd en geschiktheid het atelier toewijzen. De ABS zal als eerste kijken naar de kandidaten in categorie A omdat deze categorie onze kerndoelgroep is. Hierna komen kandidaten in categorie B en C in aanmerking.

Uitschrijven
Uitschrijven kan door een mail te sturen naar info@atelierbeheerstichting.nl
Vermeld daarbij svp Uitschrijven Wachtlijst met je naam en discipline.

 

 

 

Inschrijfformulier

Inschrijfformulier