ABS

Meer informatie over ABS

Postbus 1593, 5200 BP 's-Hertogenbosch
Willem Twee, Boschveldweg 471 's-Hertogenbosch
Kantoor: 073-6145012 
Bereikbaar ma. t/m vrij. 9.00 - 12.00 uur
info@atelierbeheerstichting.nl
  

De AtelierBeheerStichting ’s-Hertogenbosch (ABS) is een kleine en slagvaardige organisatie, die betaalbare ateliers en atelierwoningen voor kunstenaars verwerft en verhuurt. Ons werkveld is ‘s-Hertogenbosch en directe omgeving. Op dit moment heeft de ABS 276 units in beheer met een totaal oppervlak van ca. 18.000 m2. Naast ateliers en atelierwoningen heeft de ABS ook projectruimtes in beheer, die voor kortere periodes of dagdelen gehuurd kunnen worden.
De ABS kan in een paar woorden omschreven worden: klantvriendelijk, ter zake kundig en zorgvuldig.

De ABS wordt financieel ondersteund door de gemeente 
's-Hertogenbosch


Eindpresentatie Willem I College

lees meer

ABS start onderzoek i.s.m. Stichting Ruimte, TU Eindhoven en Fontys Hogeschool

De beschikbaarheid van passende, betaalbare huisvesting vormt een cruciale randvoorwaarde voor een bloeiende creatieve industrie. Startende en kleinschalige ondernemers, die de humuslaag van de sector vormen, zijn voor hun huisvesting vaak aangewezen op broedplaatsen of soortgelijke creatieve bedrijfsverzamelgebouwen.
Deze innovatieve stedelijke werkplaatsen, meestal gevestigd in incourante of leegstaande panden, zijn vaak ontstaan als

tijdelijke vorm van maatschappelijk leegstandsbeheer, maar hebben zich gaandeweg ontwikkeld tot een zelfstandige categorie binnen het gemeentelijkvastgoed. Complicerende factor is dat de professionaliteit van het beheer van dit vastgoed niet is meegeëvolueerd met het groeiend aantal werkplaatsen.
Dit onderzoek heeft als doel om atelierstichtingen, die verantwoordelijk zijn voor het vastgoedmanagement van creatieve werkplaatsen, te ondersteunen bij de verzakelijkingsslag die nodig is om te komen tot een duurzaam businessmodel.
De organisaties worden hiertoe geëquipeerd met een set 
gereedschappen die de financiële en de maatschappelijke waardepropositie van het vastgoed inzichtelijk maakt.
Dit instrumentarium wordt ontwikkeld aan 
de hand van bestaande waarderingsmethoden in andere vormen van maatschappelijk vastgoed en mondt uit in een rendementenmatrix waarmee gestuurd kan worden op sociale, culturele en economische outcome.

lees meer

Telefonische bereikbaarheid

Het kantoor van de ABS is voortaan alleen in de ochtenduren 9.00 uur - 12.00 uur maandag  t/m vrijdag bereikbaar op tel.nr. 073-6145012

Voor dringende zaken buiten deze tijden en bij geen gehoor kunt u contact opnemen met: Wytse Bakker 06-22615107 of stuur een  mail naar: info@atelierbeheerstichting.nl

lees meer

Uitgelicht aanbod

Bekijk ons volledige aanbod

NOORDERLICHT

NOORDERLICHT

TE HUUR

Twee opslagruimtes.

p/m

De Cactus

De Cactus

Per 1 mrt. 2018
Flexplekken te huur.  

p/m
meteen inschrijven
voor de wachtlijst